• - Bevisvärdering -

    Seminarium den 5 mars 2019

Prenumerera på våra seminarieinbjudningar, fyll bara i din e-postadress här!

Göteborgs Domarakademi

Göteborgs Domarakademi har tillkommit för att anordna juridisk utbildning för domare, advokater och andra som har intresse för juridisk utbildning.

Utbildningen ska omfatta aktuell utveckling inom olika rättsområden och främja den rättsliga debatten.

Styrelsen består av chefsrådmannen Johan Sanner (ordförande), lagmannen Mats Sjösten, rådmännen Lotten Karlén och Gerd Möllers samt f.d. rådmannen Kjell Nilsson.

För information: info@goteborgsdomarakademi.se